Áreas de actuación

Vitás ügyeit az alábbi jogterületeken - elsődlegesen egyeztetések útján, ennek sikertelensége esetén peres eljárásban - intézzük. Ügyfeleink jogi képviseletét a lehető leggyorsabb jogi eszközökkel segítjük. Szakmai és emberi megbízhatóságunk, diszkréciónk Önnek és cégének biztonságot nyújt, bizalma számunkra elsődleges szempont.

Családjog

There are no translations available.

Családjog

 • házassági perekben (bontóper, gyermekelhelyezés, apasági perek stb.)
 • jogi képviselet,
 • családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés
 • lebonyolítása, egyezség létrehozása,
 • házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése.

Csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási jog

There are no translations available.

Csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási jog

Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése (közreműködés pert megelőző, perbeli vagy peren kívüli egyezségek, részletfizetési megállapodások megkötésében, fizetési felszólítások és fizetési meghagyások készítésében, felszámolási eljárások, ill. peres eljárások indításában az adósok ellen.)

Ingatlanjog

There are no translations available.

Ingatlanjog

 • Az Iroda teljes körű ügyvédi szolgáltatást nyújt az ingatlanokkal összefüggő első jogi konzultációtól kezdve az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.
 • Az ügyvédi közreműködés kiterjed az adásvételi, bérleti, csere szerződések, jelzálog ügyletek körére, továbbá tulajdoni lapok rendezésére, telekmegosztásra, illetve az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely jogügyletre.
 • Az Iroda teljes körű tanácsadást nyújt a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetve kedvezményekről és mentességekről.
 • Vállaljuk társasházi alapító okiratok, működési és egyéb szabályzatok szakszerű kidolgozását, közreműködünk továbbá elbirtoklással, használati megállapodással, ingatlan bérbeadással, hasznosítással és beruházással kapcsolatos kérdések tisztázásában.
 • Az Iroda közvetlen online hozzáféréssel rendelkezik az országos ingatlan-nyilvántartási „TAKARNET” rendszerhez. Ennek segítségével ügyfeleinknek biztosítjuk az országos ingatlan-nyilvántartási hálózathoz való on-line hozzáférést.

Derecho laboral

En este campo ofrecemos nuestros servicios tanto a empleadores como empleados:

Servicios para empleadores:

 • Preparación de contratos laborales y otros documentos jurídicos relacionados con la relación laboral (contratación y cese)
 • Preparación y revisión de estatutos laborales y convenios colectivos de trabajo
 • Asesoramiento jurídico
 • Arbitraje extrajudicial en controversias provenientes de la relación laboral y representación jurídica en procedimientos contenciosos laborales
 • Investigación del funcionamiento de la empresa

Servicios para empleados:

 • Revisión de contratos laborales y otros documentos jurídicos relacionados con la relación laboral
 • Asesoramiento jurídico
 • Arbitraje extrajudicial en controversias provenientes de la relación laboral y representación jurídica en procedimientos contenciosos laborales

Derecho mercantil

Nuestro despacho ofrece asesoramiento en todas las cuestiones mercantiles y comerciales que pueden surgir durante la fundación, funcionamiento, venta o compra de sociedades mercantiles. Asesoramos a nuestros clientes húngaros y extranjeros en la selección de la mejor forma jurídica de empresa y la operación del modelo de negocios óptimo.

Nuestra actividad abarca actividades jurídicas correspondientes a la trayectoria completa de la empresa, principalmente las tareas relacionadas a la fundación, transformación, funcionamiento de la empresa y establecimiento de nuevas empresas, el asesoramiento jurídico en operaciones como la ampliación y reducción de capital social y la compraventa de cuotas de participación y acciones, así como la representación del cliente en negociaciones y procedimientos administrativos, integrando asesoramiento jurídico en liquidaciones y disoluciones, preparación y autorización de contratos, documentos y actas de sociedad, y representación jurídica en procedimientos contenciosos y extrajudiciales. Intervenimos en la realización de compraventa de cuotas de participación y nos encargamos de diligencia debida legal de compañías.

Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda
Dirección: 1054 Budapest, Zoltán u 8. II /2.
Tel: (+36 1) 302-3120
Email: mosolygo.sara@drmosolygo.hu
Web: www.drmosolygo.hu

Buefete de Abogados recomendado por la Cámara de Comercio de Andalucía y la Cámara de Comercio de España.

El contenido que aparece en la página web no se considera asesoramiento jurídico. La página web es mantenida por la Abogada Dr. Sára Mosolygó (número de registro del Colegio de Abogados: 17297)