Szakterületek

Vitás ügyeit az alábbi jogterületeken - elsődlegesen egyeztetések útján, ennek sikertelensége esetén peres eljárásban - intézzük. Ügyfeleink jogi képviseletét a lehető leggyorsabb jogi eszközökkel segítjük. Szakmai és emberi megbízhatóságunk, diszkréciónk Önnek és cégének biztonságot nyújt, bizalma számunkra elsődleges szempont.

Társasági jog

Ügyvédi Irodánk jogi segítséget tud nyújtani minden olyan társasági és kereskedelmi jogi kérdésben, amely felmerülhet a gazdasági szervezetek alapítása, működése, értékesítése vagy éppen felvásárlása során. Segítjük magyar és külföldi ügyfeleinket a legmegfelelőbb vállalati forma és üzleti modell kiválasztásában és működtetésében.

Tevékenységünk kiterjed a társaságok teljes életútját végig kísérő jogi tevékenységekkel, így elsősorban alapítással, átalakulással, működéssel, újabb cégek alapításával kapcsolatos feladatok ellátására, tőkeemeléssel-, leszállítással, üzletrész-részvény átruházással kapcsolatos tranzakciók jogi támogatására, valamint üzleti tárgyalásokon, hatósági eljárásokban való képviseletre, illetve végelszámolásban, felszámolás előkészítésében való jogi tanácsadásra, szerződések, cégiratok és okiratok készítésére, ellenjegyzésre, peres és nem peres eljárásokban való képviseletre. Közreműködünk üzletrész-átruházások lebonyolításában, vállaljuk cégek átvilágítását.

Ingatlanjog

 • Az Iroda teljes körű ügyvédi szolgáltatást nyújt az ingatlanokkal összefüggő első jogi konzultációtól kezdve az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.
 • Az ügyvédi közreműködés kiterjed az adásvételi, bérleti, csere szerződések, jelzálog ügyletek körére, továbbá tulajdoni lapok rendezésére, telekmegosztásra, illetve az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely jogügyletre.
 • Az Iroda teljes körű tanácsadást nyújt a vagyonátruházás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetve kedvezményekről és mentességekről.
 • Vállaljuk társasházi alapító okiratok, működési és egyéb szabályzatok szakszerű kidolgozását, közreműködünk továbbá elbirtoklással, használati megállapodással, ingatlan bérbeadással, hasznosítással és beruházással kapcsolatos kérdések tisztázásában.
 • Az Iroda közvetlen online hozzáféréssel rendelkezik az országos ingatlan-nyilvántartási „TAKARNET” rendszerhez. Ennek segítségével ügyfeleinknek biztosítjuk az országos ingatlan-nyilvántartási hálózathoz való on-line hozzáférést.

Csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási jog

Kintlévőségek és követelések jogi úton történő érvényesítése (közreműködés pert megelőző, perbeli vagy peren kívüli egyezségek, részletfizetési megállapodások megkötésében, fizetési felszólítások és fizetési meghagyások készítésében, felszámolási eljárások, ill. peres eljárások indításában az adósok ellen.)

Családjog

 • házassági perekben (bontóper, gyermekelhelyezés, apasági perek stb.)
 • jogi képviselet,
 • családjogi problémákkal kapcsolatban felek közötti közvetítés
 • lebonyolítása, egyezség létrehozása,
 • házassági szerződések, vagyonmegosztási megállapodások készítése.

Munkajog

Ezen a területen egyaránt kínálunk szolgáltatásokat a munkáltatók és a munkavállalók részére.

Munkáltatók számára nyújtott szolgáltatások:

 • Munkaszerződések és a munkaviszonnyal kapcsolatos (létesítés, megszűnés) egyéb jogi dokumentumok készítése
 • Munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések elkészítése, véleményezése
 • Jogi tanácsadás
 • A munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése, valamint jogi képviselet munkaügyi perekben
 • Cégműködés átvilágítása.

Munkavállalók számára nyújtott szolgáltatások:

 • Munkaszerződések és a munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb jogi dokumentumok véleményezése
 • Jogi tanácsadás
 • Munkaviszonyból eredő jogviták peren kívüli rendezése, peres képviselet

Dr. Mosolygó Sára Ügyvédi Iroda
Cím: 1054 Budapest, Zoltán u 8. II /2.
tel: +36 (1) 302-3120
mobil: +36 (30) 6069-349
e-mail: mosolygo.sara@drmosolygo.hu

Andalúz kereskedelmi és a Spanyol kereskedelmi kamara által ajánlott Ügyvédi Iroda.
A honlapon megjelenő tartalmak nem minősülnek jogi tanácsnak.
A honlapot Dr. Mosolygó Sára ügyvéd (kamarai regisztrációs szám: 17297) tartja fenn.